REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laadittu 10.4.2006

Korvaa 17.2.2004 päivätyn aiemman Animeunionin keskustelualueiden 
rekisteriselosteen 31.7.2006 alkaen
REVISIO A - muutettu 16.7.2006: Johtuen keskustelualueiden nimen muutoksesta,
vaihdettu "Animeunionin keskustelualueet" -> "Aniki-keskusteluelueet".
REVISIO B - muutettu 24.9.2006: Lisätty Esa Leppänen rekisterin ylläpitäjiin
REVISIO C - muutettu 9.1.2008: Vaihdettu sähköpostiosoitetta sekä muutettu
rekisterin 2 nimi "Animeunionin profiilijärjestelmä" --> "Oma.aniki.fi
profiilijärjestelmä"
REVISIO D - muutettu 1.7.2008: Lisätty Pekka Wallendahl rekisterin ylläpitäjiin

REKISTERIN PITÄJÄ JA REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Säätöyhteisö B2 ry (rek. nro. 188.819)
Kyuu Eturautti
Multisillankatu 5 C 35
33850 TAMPERE
Puhelin (050) 5950 047
Sähköposti yllapito ät aniki piste fi

REKISTERIEN NIMET
1. Aniki-keskustelualueiden käyttäjärekisteri
2. Oma.aniki.fi profiilijärjestelmän käyttäjärekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 
1. Käytön tarkoituksena on tunnistaa käyttäjät keskustelua varten
Aniki-keskustelualueilla. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös tunnistukseen
Animeunionin jäsenyhdistysten tai yhteistyötahojen toiminnassa
jäsentietokantojen hallintaan, tapahtumien ilmoittautumislomakkeisiin ja muuhun
vastaavaan toimintaan. 

2. Profiilijärjestelmä laajentaa kohdan 1 käyttäjärekisteriä sisältämään muita
käyttäjän tietoja, mikäli käyttäjä haluaa niitä käyttää. Profiilijärjestelmän
rekisterin käyttö ei ole tarpeellista keskustelualueiden tai tiettyjen
yksinkertaisten lisäpalvelujen käyttöön. Profiilijärjestelmän lisätiedot voivat
olla tarpeellisia muiden sovellusten käyttöön, yhdistysten jäsenrekisterien
pitämiseen sekä eri kilpailu- ja muihin tapahtumiin osallistumiseen.
Profiilijärjestelmän rekisterin ideana on tarjota yksi keskitetty
tallennuspaikka monissa paikoissa tarvittaville henkilötiedoille. Käyttäjä
hyväksyy tietojen luovuttamisen valittua sovellusta, jäsenrekisteriä, kilpailua
tai muuta käyttöä varten tapauskohtaisesti. 

Rekisterien tietoja voidaan myös käyttää tutkimukseen. Rekisterejä käyttävien
henkilöiden tiedoista voidaan julkaista tilastoja sillä edellytyksellä, että
yksittäisten henkilöiden tietoturva ei niiden myötä vaarannu (Henkilötietolaki
14 §, 15 §).

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT HENKILÖISTÄ 
1. Pakollisina tietoina käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, salasana.
Vapaaehtoisena tietona lisäksi paikkakunta, muita yhteydenotto-osoitteita
elektronisia viestintävälineitä varten(ICQ, AIM, YIM, MSM), kotisivu, ammatti
sekä vapaamuotoisia tietoja.
2. Kaikki tiedot ovat vapaaehtoisia, autentikointiin käytetään kohdan 1
pakollisia tietoja. Tietoja ovat nimi, nimimerkki, katu- ja postiosoite,
puhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli. Vapaaehtoisina tietoina tapahtuma-,
yhdistys- ja sovelluskohtaisia lisätietoja, joiden käytöstä kerrotaan tarkemmin
tapauskohtaisisissa liitteissä rekisteriselosteeseen. Uusien käyttötarpeiden tai
käyttäjien toiveiden myötä uusia vapaaehtoisesti käytettäviä tietoja voidaan
lisätä profiilijärjestelmään. Lisäyksestä ilmoitetaan sovelluksen sivuilla ja
käyttäjä voi sen jälkeen päättää, haluaako hän ottaa uusia tietoja käyttöön.
2a. Profiilijärjestelmässä voidaan yllä mainitun päärekisterin lisäksi käyttää
alirekisterejä, jotka sisältävät yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi tiettyä
harrastusaluetta tai yhdistystoimintaa koskien. Ottaessaan käyttöön toimintoja
alirekistereissä, käyttäjä saa nähdäkseen rekisteriselosteen liitteen, jossa
alirekisterin käyttötarkoitus ja käytettävät tiedot määritellään.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET 
Tietolähteenä on henkilön rekisteröitymishetkellä ilmoittamat tiedot sekä hänen
myöhemmin näihin tietoihin tekemät muutokset. Lisäksi ylläpitäjä voi käyttäjän
pyynnöstä muokata näitä tietoja käyttäjän suostumuksella, mikäli käyttäjä on
estynyt näin tekemästä esimerkiksi teknisistä syistä.

TIETOJEN LUOVUTUS 
Säätöyhteisö B2 ry ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Säätöyhteisö B2 ry
voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, joilla on virkatehtävässään lakiin
perustuva oikeus tietojen saamiseen. Käyttäjätietoja ei luovuteta Euroopan
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Säätöyhteisö B2 ry voi luovuttaa
muille palvelun käyttäjille tai julkisesti julkaista niitä käyttäjän tietoja,
joiden luovuttamiseen käyttäjä on antanut suostumuksensa omien asetusten
välityksellä. 

Käytettäessä rekisteritietoja Animeunionin jäsenyhdistysten tai yhteistyötahojen
toiminnassa pelkkänä autentikointilähteenä, kyseiselle taholle ei luovuteta
käyttöön rekisteriä kokonaisuudessaan tai osittain, rekisterin tietoja käytetään
ainoastaan autentikointivälineenä, luovuttamatta autentikointitietoja ko.
yhteistyötaholle.

Profiilijärjestelmän kautta käyttäjä voi luovuttaa tietojensa käyttöoikeuden
esimerkiksi yhdistyksen jäsenrekisterin, kilpailutapahtuman tai muun sovelluksen
käyttöön. Käyttäjä myöntää käyttöoikeuden tapauskohtaisesti ja saa tällöin
nähdäkseen rekisteriselosteen liitteen, jossa käyttötarkoitus ja käytettävät
tiedot määritellään. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
A. Manuaalinen aineisto
Mikäli rekisteristä otetaan tulosteita, niitä säilytetään lukituissa tiloissa,
joihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla.

B. ATK:lle tallennetut tiedot
Säätöyhteisö B2 ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on
suojattu teknisillä toimenpiteillä kuten kryptaus huomioiden toimenpiteiden
aiheuttamat kustannukset. Lisäksi palveluntarjoajan tietoverkko on suojattu
palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. 


LISÄTIETO A - REKISTERIN YLLÄPITÄJÄT
Rekisterin ylläpitotehtäviin oikeutetut henkilöt, joilla on ylläpitotehtävien
suorittamista varten käyttöoikeus rekisteriin. 
Kyuu Eturautti, Tampere
Taru Karttunen, Espoo
Mikko Lammi, Tampere
Tero Nybacka, Tampere
Esa Leppänen, Tampere
Pekka Wallendahl, Tampere