REKISTERISELOSTEEN LIITE

Liite Aniki-keskustelualueiden ja Oma.aniki.fi-profiilijärjestelmän
rekisteriselosteeseen
Laadittu 8.2.2010

LIITTEEN TARKOITUS
Tämä liite täydentää rekisteriselostetta yhteisön Cosplay Finland Tour (CFT)
järjestämien cosplay-ohjelmanumeroiden osalta. 

Cosplay Finland Touria (rekisteröimätön yhdistys) edustaa Säätöyhteisö B2 ry
(rek. nro. 188.819)


POIKKEUKSET REKISTERIN KÄYTTÖOIKEUKSIIN (Rekisterin käyttäjä)
Alla mainituilla tahoilla on oikeus nähdä rekisteröidyn perustiedot sekä nähdä
ja muokata ohjelmanumerokohtaisia tietoja. Rekisteröidyn perustietoja voivat
muokata vain varsinaisessa rekisteriselosteessa mainitut henkilöt.

CFT:n aktiivit on listattu CFT:n kotisivuilla. Näille henkilöille voidaan
myöntää oikeus rekisteritietoihin tarpeen vaatiessa.

Käyttöoikeus rekisteritietoihin voidaan myöntää yksittäisten ohjelmanumeroiden
osalta henkilöille, jotka on julkisesti listattu järjestäjiksi joko CFT:n
kotisivuilla tapahtumakohtaisissa tiedoissa tai itse päätapahtuman kotisivuilla.

Mahdollisten palkintojen perille toimittamista varten voidaan voittajien
osoitetiedot luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Osoitetietoja käytetään tällöin
vain palkinnon toimittamiseen perille.

SÄHKÖPOSTIOSOITTEIDEN KÄYTTÖ VIESTINTÄÄN
Ohjelmanumeron tiedotteet lähetetään järjestäjien toimesta niin, että
osoiterekisteriä käsittelee vain ennestään rekisterin käyttöoikeuden omaava
taho. Sähköpostit lähetetään postituslistaohjelman avulla, jolloin lähettäjä ei
näe vastaanottajien osoitteita, eikä yksittäinen vastaanottaja näe muiden
vastaanottajien sähköpostiosoitteita. Kiertuetta koskevan tiedotteen oheen
voidaan liittää tapahtuman tai tapahtumakokonaisuuden sponsorien välittämiä
kaupallisia tiedotteita, mutta yhteystietoja ei luovuteta sponsoritahoille.
Kaupalliset tiedotteet julkaistaan vain osana muuta tiedotetta, ei yksinään.
Tiedotteiden määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.

Järjestäjät eivät vastaa tietoliikenneongelmien aiheuttamista virheistä
sähköpostin kulussa. Tämän vuoksi rekisteröityä suositellaan tarkastamaan
ilmoittautumisensa tila ilmoittautumisjärjestelmän www-sivujen kautta, jossa
ilmoittautumisen senhetkinen tila on aina nähtävillä.

OSALLISTUMISTEN ENNAKKOTARKASTUS
Mikäli ohjelmanumero sitä edellyttää, rekisterin käyttäjä voi tarkastaa
ilmoittautumiset niiden saavuttua. Hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan
sähköpostitse ja hylkäämisen yhteydessä ilmoitetaan peruste. 

RAJOITETTU MUOKKAUSOIKEUS
Rekisterin käyttäjällä on oikeus muokata rekisteröidyn tietoja kirjoitus- tai
muotoiluvirheen osalta. Mikäli muutos on pienimuotoinen eikä vaikuta
rekisteröidyn asemaan, siitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa rekisteröidylle.
Muita tietoja muokataan vain rekisteröidyn pyynnöstä.

OIKEUS OSALLISTUMISEN PERUMISEEN
Kilpailuun osallistuva henkilö voi perua osallistumisensa hallintasivujen kautta
kisan viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Perumisen jälkeen rekisteröidyn
kaikki tapahtumakohtaiset tiedot poistetaan. Viimeisen ilmoittautumispäivän
jälkeen ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi.

Mikäli ilmoittautuminen on peruttava viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen,
tulee rekisteröidyn ottaa yhteyttä CFT:n edustajaan. Viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen ylläpitäjän toimesta tehtävä peruminen ei johda
tapahtumakohtaisten tietojen täydelliseen poistoon kannasta, mikäli osallistujan
tietoon on tässä vaiheessa sidottu jo ohjelmanumerokohtaisia järjestysnumeroita.
Tällaisissa tapauksissa osallistuminen merkataan perutuksi.

Rekisterin käyttäjä voi perua yksittäisen henkilön osallistumisen tietyissä
tilanteissa, kuten
- Puuttuvat tai virheelliset yhteystiedot
- Kilpailukohtaisten sääntöjen vastainen toiminta
- Suomen lain vastainen toiminta
- Muu vahva syy, joka perustellaan aina tapauskohtaisesti

Ensisijaisesti ongelmat pyritään ratkaisemaan dialogilla rekisteröidyn kanssa
niin, että peruuntumisilta vältytään.
 
JULKISESTI JULKAISTAVAT TIEDOT
Ohjelmanumeron ollessa kilpailu, voidaan osa rekisteröidyn tiedoista julkaista.
- Nimi tai nimimerkki, rekisteröidyn valinnan mukaan.
- Rekisteröidyn ilmoittamat ohjelmanumerokohtaiset osallistumistiedot,
esimerkiksi esitettävän hahmon nimi ja lähde sekä lähdekuva.
- Ohjelmanumerokohtaiset automaattiset tiedot, esimerkiksi osallistujanumero.
- Tulostiedot liitteineen, sisältäen tarpeen mukaan sijoituksen kilpailussa,
tuomarien kommentit, ym. tulokseen liittyvät lisätiedot.
- Mahdolliset ryhmäkisan julkiset lisätiedot, kuten ryhmän tai esityksen nimi

Vapaaehtoisesti ilmoitettavan syntymäaikatiedon pohjalta voidaan laskea ja
julkaista ohjelmanumeron osallistujien iän keskiarvo. Yksittäisen osallistujan
ikää ei julkaista.