REKISTERISELOSTEEN LIITE

Liite Animeunionin keskustelualueiden ja Animeunionin profiilijärjestelmän
rekisteriselosteeseen
Laadittu 3.4.2008

LIITTEEN TARKOITUS

Liite täydentää rekisteriselostetta sen osalta, miten henkilötietoja käsitellään
tietyn yhdistyksen toiminnassa, tietyn sovelluksen käytössä tai tietyn
tapahtuman järjestelyissä.

Tämä liite käsittelee tapahtumaa Animecon'08 ja sen osalta
animemusiikkivideokilpailua (myöhemmin AMV-kilpailu). 

TAPAHTUMAKOKONAISUUDEN JÄRJESTÄJÄT

AMV.fi
Säätöyhteisö B2 ry

POIKKEUKSET REKISTERIN KÄYTTÖOIKEUKSIIN

Kilpailun tuomaristolla on jo ennen kisaa pääsyoikeus niihin tietoihin, jotka
voidaan ilmoittaa julkisesti kisatapahtumassa.

Mahdollisten palkintojen perille toimittamista varten, voidaan voittajien
osoitetiedot luovuttaa kolmannelle osapuolelle, kuten tapahtuman edustajalle tai
yhteistyökumppanille. Osoitetietoja käytetään tällöin vain palkinnon
toimittamiseen perille.

Sähköpostitse tai postitse lähetettävät tiedotteet tapahtuman tai
tapahtumakokonaisuuden edistymisestä lähetetään järjestäjien toimesta niin, että
osoitetietoja käsittelee vain ennestään rekisterin käyttöoikeuden omaava taho
(ks. varsinainen rekisteriseloste). Sähköpostit lähetetään postituslistaohjelman
avulla niin, että vastaanottajat eivät näe toistensa sähköpostiosoitteita.
AMV-kilpailua koskevan tiedotteen oheen voidaan liittää tapahtuman tai
tapahtumakokonaisuuden sponsorien välittämiä kaupallisia tiedotteita, mutta
yhteystietoja ei luovuteta sponsoritahoille. Kaupalliset tiedotteet julkaistaan
vain osana muuta tiedotetta, ei yksinään. Tiedotteiden määrä pyritään pitämään
mahdollisimman pienenä.

OSALLISTUMISTEN ENNAKKOTARKASTUS

Osallistumiset tarkistetaan kahdessa vaiheessa joissa osallistuminen voidaan
hylätä tai hyväksyä. Ensin tapahtuman edustaja esitarkistaa osallistumiset
ilmoittautumisen yhteydessä annettujen tietojen ja teknisten vaatimusten osalta,
myöhemmin esikarsintaraati tekee lopullisen päätöksen hyväksynnästä tai
hylkäämisestä. Hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan sähköpostitse ja
hylkäämisen yhteydessä ilmoitetaan hylkäämisen peruste. Tapahtuman järjestäjät
eivät ota vastuuta mikäli lähetetty sähköposti ei saavu vastaanottajalle, joten
varmista että sähköpostiosoitteesi on toiminnassa, eikä esimerkiksi
postilaatikko ole täynnä.

RAJOITETTU MUOKKAUSOIKEUS

Tapahtuman tai tapahtumakokonaisuuden järjestäjällä on oikeus muokata
osallistujan tietoja kirjoitus- tai muotoiluvirheen osalta. Esimerkki
tällaisesta voi olla kilpailussa esitetyn kappaleen nimi, esittäjä tai animen 
nimi. Mikäli muutos on pienimuotoinen eikä vaikuta osallistujan asemaan, siitä
ei tarvitse erikseen ilmoittaa osallistujalle. Henkilötietoja muokataan vain
asianomaisen pyynnöstä.

OIKEUS OSALLISTUMISEN PERUMISEEN

Kilpailuun osallistuva henkilö voi perua osallistumisensa hallintasivujen kautta
kisan viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Perumisen jälkeen kaikki
osallistujan tiedot poistetaan kyseisestä kilpailusta. Viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen arvotaan osallistumisnumerot ja ilmoittautuminen
kilpailuun muuttuu sitovaksi. Mikäli ilmoittautuminen on tämän jälkeen peruttava
esimerkiksi äkillisestä esteestä johtuen, tulee osallistujan ottaa yhteyttä
kilpailun edustajaan. Ilmoittautumisen sulkeuduttua tehtävä peruminen ei johda
osallistujan tietojen täydelliseen poistoon kannasta, sillä kilpailunumeroja ei
voi enää muuttaa.

Tapahtuman järjestäjä voi perua yksittäisen henkilön osallistumisen tietyissä 
tilanteissa.
- Puuttuvat tai virheelliset yhteystiedot
- Kilpailukohtaisten sääntöjen vastainen toiminta
- Suomen lain vastainen toiminta
- Muu vahva syy, joka perustellaan aina tapauskohtaisesti

Ensisijaisesti ongelmat pyritään hoitamaan dialogilla osallistujan kanssa niin,
että peruuntumisilta vältytään.
 
JULKISESTI JULKAISTAVAT TIEDOT

Oheiset tiedot voidaan julkistaa kisatapahtumissa, yleisöäänestyksissä sekä em.
tapahtumien jälkeen Internetissä ja/tai muun median välityksellä.
- Nimi tai nimimerkki, perustuen valintaan jonka osallistuja tekee
ilmoittautumisvaiheessa
- Kilpailuvideon tiedot
- Osallistujan sijoitus kilpailussa (sijoitus ja/tai mahdolliset
erityismaininnat)
- Mahdolliset osallistujan ilmoittamat lisätiedot sekä ylläpitäjien tai
järjestäjien lisätiedot

Tiedot ovat vapaasti edelleen julkaistavia. 

Vapaaehtoisen syntymäaika-tiedon pohjalta voidaan laskea ja julkaista
yksittäisen tapahtuman tai tapahtumakokonaisuuden osallistujien iän keskiarvo.
Yksittäisen osallistujan ikää ei julkaista. 

MUUT TIEDOT

Järjestäjät voivat lisätä tietokenttiä käyttöön myös jälkikäteen. Tällöin kyse
on jostain seuraavista tapauksista tai niiden yhdistelmästä.
- automaattisesti generoitava tilastotieto tai järjestysnumero
- tapahtuman järjestäjän tai yhteistyötahon lisäys tai kommentti. Mikäli tätä
tietoa käytetään julkisesti, se ilmoitetaan selkeästi erillisenä tietona, sen
sisältö on asiallinen ja noudattaa hyvää makua. kyseeseen voi tulla esimerkiksi
tuomarien kommentit kilpailusta, jossa käytetään tuomaristoa
- vapaaehtoinen tieto, jonka käyttäjä voi syöttää niin halutessaan